Európai Regionális Fejlesztési Alap

Középpontban a hazai vízipari vállalatok nemzetközi üzletfejlesztési lehetőségei

Esemény

Együttműködés

2023. július 11.

Üzleti reggeli keretében egyeztetett a hazai vízipari stratégiák és a tőkebefektetési lehetőségek fontosságáról, valamint a szervezetek közötti együttműködés elmélyítéséről Jenei Gábor, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója, Németh Gábor, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Vízdiplomáciai Főosztályának vezetője, valamint Török József, a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. (KBKBA) befektetési igazgatója és a hazai vezető vízipari cégek képviselői. 

 

A vízgazdálkodás és a kapcsolódó infrastruktúra megléte alapvető fontosságú a gazdasági növekedés, a kereskedelem, az élelmiszerbiztonság, a közegészségügy, az energiatermelés, az ipar és általában a munkahelyteremtés szempontjából, így nem véletlen, hogy a víz az ENSZ fenntartható fejlődési céljai között önálló célkitűzésként került meghatározásra. A biztonságos ivóvízellátás és a víz rendelkezésre állása napjainkban az egyik legnagyobb kockázati tényező a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés szempontjából. A vízkár közvetlen gazdasági kárként is jelentkezik, ezért megelőzése vagy időbeni kezelése megtérül. A víz szűkössége tehát óriási befektetési lehetőséget teremt.

 

Tíz természeti katasztrófából kilenc vízzel összefüggő, ezért ma már az ún. hagyományos integrált vízgazdálkodási alapelveken túlmutató és a természeti infrastruktúrára épülő beruházások, valamint technikai és pénzügyi megoldások kerülnek előtérbe. Vannak olyan régiók, amelyek 2050-re 6%-kal alacsonyabb gazdasági növekedést fognak elérni a nem megfelelő vízipari felkészülés következtében. A globális vízhelyzet javítása érdekében ezért megfelelő szakpolitikai irányelvek kidolgozására és határokon átnyúló együttműködésre van szükség.

 

A 2019-ben létrejött Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Alapkezelő Zrt. aktívan vesz részt a környezet-, klíma- és vízvédelmi célkitűzések megvalósításában. A KBKBA a Kék Bolygó Alapítvány tulajdonában álló kockázati tőkealap-kezelő, forráskihelyezéseinek tipikus célterületei a zöld energia, a klímabarát mezőgazdaság és élelmiszer-felhasználás, a körforgásos gazdaság, a zöld közlekedés, az okos városok, a vízvédelem és a szennyvízipar témakörökben megjelenő innovatív ötletek, fejlesztések. Befektetési stratégiájuk egy vegyes portfólió kialakítása, amelyben egyaránt szerepelnek magvető, kezdeti és növekedési szakaszban lévő társaságok is, akár még csak az ötletként létező terméktől a már gyártási fázisban lévőkig. A befektetések földrajzi fókuszát tekintve Magyarország mellett a V4-országok és a további Magyarországgal szomszédos, EU-tagországok is a célterületek közé tartoznak.

 

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tőkebefektetés hatékony finanszírozási forma és a vállalati versenyképesség növelésének eredményes eszköze. Az üzleti reggelin elhangzott, hogy a KBKBA a következő két évben további befektetéseket tervez. A HEPA teljes eszközrendszerével arra törekszik, hogy a magyar vízipari cégek műszaki megoldásainak, üzemeltetési tapasztalatainak és tudásának nemzetközi piacokra történő kijutását és az ottani érvényesülését támogassa. Erre főleg a nyugat-balkáni és a közép-ázsiai régióban mutatkozik jelentős kereslet.

 

Az eseményen Jenei Gábor, a HEPA vezérigazgatója elmondta: „Napjainkban mintegy 2 milliárd ember nem fér hozzá biztonságos ivóvízhez. Emiatt 2030-ra 700 millióan akár lakóhelyük elhagyására is kényszerülhetnek. Ha az alacsony és közepes jövedelmű országokat nézzük, évi 400 milliárd dollár értékű pótlólagos beruházásra van szükség a vízre vonatkozó fenntartható fejlődési cél 2030-ra történő eléréséhez. Reményeink szerint ezzel a mai rendezvénnyel is előmozdíthatjuk és népszerűsíthetjük a fenntarthatóságot segítő pénzügyi megoldások hazai alkalmazását. Az exportképesség növelésére rendelkezésre álló finanszírozási eszközök diverzifikálása, a kockázati tőkebefektetésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása megítélésünk szerint eredményesen járulhat hozzá a magyar vízipari cégek nemzetközi versenypozícióinak javításához, a globális értékláncokba történő bekapcsolódásukhoz.”

 

Török József, a Kék Bolygó Klímavédelmi tőkealapkezelő befektetési igazgatója elmondta, hogy olyan technológiákat keresnek, amelyek nemzetközi szinten is versenyképesek, az alapítók és a menedzsment a hazai piac mellett a külföldi piacépítésre is fókuszálnak. Cél, hogy a pozitív környezeti hatás mellett üzletileg is sikeresek legyenek a cégek, tehát nemcsak az innováció újdonsága, de annak üzleti hasznosítása is kulcskérdés.

 

A találkozón 11  hazai vízipari szereplő  (ENVIHORIZONT Környezetvédelmi és Bioenergetikai Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Hungarian Water Partnership Nonprofit Kft., HWTC Hungarian Water Technology Corporation Kft., NANO CLEAN WORLD Kft., TRINITY ENVIRO Tanácsadó Kft., Water4all Zrt., Fővárosi Vízművek Zrt., PURECO Kft., HWTC Magyar Vízipari Klaszter, Budapest Hydro Fejlesztő Kft., Aquaprofit Zrt.) képviseltette magát és 1 hulladék gazdálkodási vállalat (Palota Környezetvédelmi Kft.) vett részt, akik rövid bemutatkozásukat követően egy kötetlen beszélgetés keretében tárgyalhattak a partnerségek elmélyítésének lehetséges irányairól. 

Esemény

Együttműködés

2023. július 11.

További hírek