Európai Regionális Fejlesztési Alap

Magyar vállalatok külföldi terjeszkedését, regionális vagy globális multivá válását támogató programot indít a Kormány

Hír

2021. július 18.

A HEPA által 2020-ban meghirdetett Külpiaci Növekedési Támogatás (KNT) sikereire és a jelentős pályázói érdeklődésre tekintettel döntés született a konstrukció továbbviteléről. Ennek eredményeképpen a Külpiaci Növekedési Támogatással kapcsolatos tapasztalatok figyelembevételével kidolgozás alatt áll a koncepciójában hasonló Külpiaci Növekedési Támogatási Program (KNTP), amelynek célkitűzése, hogy a magyar vállalkozások külföldi beruházásait támogassa.

 

Támogatás a célországokban gazdasági tevékenységet végző új leányvállalat, fióktelep vagy többségi tulajdonú vegyesvállalat létrehozásán keresztül megvalósítandó beruházásra, vagy a kedvezményezett meglévő leányvállalata, fióktelepe, vagy többségi tulajdonú vegyesvállalata fejlesztésére igényelhető. A projektek kizárólag az Eximbank Zrt. által meghatározott 1-5-ös országkockázati besorolású, vagy olyan 6-os országkockázati besorolású államban valósíthatók meg, amelyben működik magyar külképviselet (az egyes országok minősítése ezen a linken elérhető).

 

A KNTP főbb paraméterei a következők:

- támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás

- igényelhető összeg: min. 500 millió max. 4 milliárd forint

- támogatási intenzitás: legfeljebb 50% (ill. jogcím alapján)

- támogatásban részesíthető köre: kis-, közép-, és nagyvállalatok

- kötelező fenntartási időszak: n+3 év (nagyvállalatok esetében n+5)

- üzleti tevékenység fenntartása: n+10 év

 

A kedvezményezett vállalkozásnak a támogatási szerződés megkötésével vállalnia kell, hogy a projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolódóan a magyar anyacég árbevétele vagy pénzügyi műveletek bevétele az üzleti tevékenység fenntartásának végéig összesen (kumuláltan) eléri a megítélt támogatás 100%-át.

 

A cégek önállóan támogatható tevékenység (maga a beruházás) keretében pályázhatnak

- regionális beruházási támogatásra,

- megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatásra,

- induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásra,

- átmeneti támogatásra.

 

Kapcsolódó egyéb, önállóan nem támogatható tevékenységek (pl. előkészítési, menedzsment, vagy kommunikációs költségek) jogcímei:

- kis- és középvállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatás,

- kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás,

- csekély összegű (de minimis) támogatás.

 

A támogatás folyósítása a beruházó által a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott számlák, illetve egyéb számviteli bizonylatok alapján, utólag történik. Előleg a támogatási összeg legfeljebb 50%-áig nyújtható.

 

A KNTP szakmai támogató szervei a HEPA és a CED. Utóbbi szervezet illetékes a Magyarország által támogatott határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák célkitűzéseihez illeszkedő, illetve a gazdaságfejlesztési stratégiák célterületeihez tartozó területeken megvalósuló projektekben, míg minden további helyszínen a HEPA.

 

A KNTP szabályait a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelete fogja tartalmazni, amely várhatóan 2021. szeptember elején jelenik meg. Ezt követően kerül sor a vonatkozó dokumentumsablonok közzétételére, amelyek segítségével a pályázók benyújthatják a jelentkezés előfeltételét képező projektkoncepciójukat.

 

További információk:

Elindult a magyar vállalatok külföldi terjeszkedését, regionális vagy globális multivá válását támogató Külpiaci Növekedési Támogatási Program (KNTP) 

Hír

2021. július 18.

További hírek