Európai Regionális Fejlesztési Alap

Fit for Export

 

A Széchenyi 2020 konstrukcióban megjelent GINOP-1.3.7-19 „Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez KKV-k számára” c. kiemelt projekt a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség által megvalósított programlába 2023. júliusával sikeresen lezárult.
A felhívásra a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség által benyújtott pályázatot 2020. június 2-án a Pénzügyminisztérium pozitív támogatási döntésben részesítette, majd 2020. július 20-án aláírásra került az 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási keretösszeget biztosító támogatási szerződés.


Ezt követően 2020. 07. 20-án a Külgazdasági és Külügyminisztériummal megkötött támogatási szerződés is hatályba lépett, mely értelmében a projekt további elemekkel bővült, részben a külpiaci fejlesztések témakörében, részben az űripari fejlesztések témakörében tágították a feladatokat. A Kormány a projekt keretösszegét a kötelező szakmai feladatok és a kedvezményezettek körének bővítésével együtt két lépcsőben 1 milliárd forintról 1,5 milliárd forintra emelte.

Áttekintés

Kedvezményezett neve: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Konzorciumi partner:  Külgazdasági és Külügyminisztérium

Projekt címe: Fit for Export

Szerződött támogatás összege: 1.500.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A hazai KKV-k nemzetközi piacon való megjelenésének előkészítése, támogatása, a konkrét promóciós tevékenység támogatása mellett, célzott, cégre szabott tanácsadással, képzéssel és egyéni felkészítéssel.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.3.7-19-2020-00001

Projekt célcsoportja

  1.    A „GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása” című kiemelt projekt keretében azonosított hazai, konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások.

  2. A konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező, még nem, vagy csak esetileg exportáló, ugyanakkor exportképes saját termékkel vagy szolgáltatással rendelkező mikro, kis- és középvállalkozások, melyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. 

Projekt eredménye

A projekt várt eredménye, hogy az exportáló vállalatok köre bővüljön, az ad hoc jelleggel exportáló KKV-k helyett pedig növekedjen a stabil, rendszeresen exportáló, külpiacokon jelen levő KKV-k száma, a már exportáló vállalatok piaci jelenléte stabilabbá váljon, exportképességi hatékonyságuk javuljon.


A korábbi, hasonló célú támogatási konstrukciókhoz képest jelen projekt keretében célzott tanácsadás, képzés és felkészítés előzte meg a külpiacra lépést, amelynek eredménye, hogy a KKV-k tudatosan, piaci információ és saját külpiacra lépési és értékesítési stratégia birtokában tervezzék meg exporttevékenységüket és nemzetközi piacra lépésüket. 

Kapcsolódó dokumentumok:

GINOP-1.3.7-19 Pályázati felhívás - Pályázati felhívás 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda által elfogadott Működési Kézikönyv - Működési Kézikönyv

A GINOP-1.3.7-19 – Fit for Export projekt keretében külpiacra lépésre felkészített vállalkozások - Résztvevő vállalkozások listája