Európai Regionális Fejlesztési Alap

Nemzetközi mezőnyben kapott kiemelt szerepet a HEPA

Esemény

Együttműködés

2024. február 27.

A vállalati szintű versenyképesség és a fenntarthatóság egymást feltételező és egymást erősítő fogalmak. Éppen ezért a globális versenyben való sikeres helytállást egyre inkább meghatározza a vállalatok innovációs kapacitása, azaz, hogy milyen mértékben képesek megújítani és tökéletesíteni áru- vagy szolgáltatásalapú termékpalettájukat, hatékonyabbá tenni működésüket. 


A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség minden eszközével törekszik arra, hogy aktívan részt vegyen a magyar kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára versenyelőnyt biztosító kezdeményezésekben. Tagszervezetként kezdeményezői voltunk az immár állandó brüsszeli stábbal működő Trade Promotion Europe (TPE) fenntarthatósági munkacsoportja létrehozásának. Sőt mi több, a munkacsoport alakuló, februári ülésen a tagok a HEPA által jelölt munkacsoport vezetőt választották meg a testület élére, valamint megtárgyalták és elfogadták a HEPA által javasolt munkaprogramot is.


A munkacsoport megalakulását követően Jenei Gábor, a HEPA vezérigazgatója kiemelte, hogy a csoport feladata többek között, hogy a 32 nemzeti és regionális exportfejlesztési ügynökséget tömörítő TPE lehetőséget biztosítson a fenntarthatósággal és a zöld átállással kapcsolatos legjobb gyakorlatok megosztására és a kapcsolódó szakmai ajánlások kidolgozására. Ezek célja elsősorban olyan eszközök és ösztönzők kialakítása, amelyek felhasználóbarát módon segítik a kedvező feltételű finanszírozáshoz való jobb hozzáférést kkv-k számára. 


A HEPA a TPE fenntarthatósági munkacsoportja által elfogadott munkaprogramjában javaslatot tett a fenntarthatóság exportfejlesztés szempontjából releváns szakpolitikáinak és a kapcsolódó jogszabályoknak, döntéselőkészítő javaslatoknak a követésére az Európai Bizottság megfelelő főigazgatóságain, valamint a téma szempontjából meghatározó további nemzetközi szereplőkön keresztül. A munkacsoport létrehozásával a tagszervezetek szorgalmazzák azt is, hogy a közvetlen európai uniós finanszírozású és egyéb, a fenntarthatóságot támogató nemzetközi programokba a hazai kkv-k a jelenleginél eredményesebben kapcsolódhassanak be. 


A munkacsoport törekedni fog arra is, hogy a 157 Európai Uniós és további 450 Európai Unión kívüli képviseleti irodát is működtető tagszervezeteket tömörítő TPE megfelelő szakmai munícióval rendelkezzen ahhoz, hogy a nemzeti exportfejlesztési ügynökségek képviseletében nagyobb súllyal közös üzeneteket tudjon megfogalmazni és közvetíteni a kereskedelem-fejlesztés és a zöld átállás tekintetében meghatározó nemzetközi szervezetek felé is.

Esemény

Együttműködés

2024. február 27.

További hírek