Európai Regionális Fejlesztési Alap

SportTech Hungary Program

A SportTech Hungary Program a magyar sporttechnológiai innovációk nemzetközi piaci felkészítésére és a külföldön is versenyképes cégek exportjának ösztönzésére jött létre. A program célja a sporthoz és sportegészségügyhöz kapcsolódó technológiai vívmányok felkutatása és átfogó támogatása, valamint az exportpotenciállal bíró vállalkozások külpiacra jutásának segítése, melyben Magyarország külképviseletei és a magyar diplomáciai hálózat jelentős szerepet vállal.

A programról

A program a legígéretesebb hazai cégeket nemzetközi kapcsolati tőkével, láthatósággal, külpiacra lépési jó gyakorlatokkal és mentorációval segíti. Mindemellett feladata annak a kivételes, globális kapcsolati hálónak a kiaknázása, amelyet a nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményt elért sportolóink építettek ki eddigi pályájuk során, másrészt annak a kreativitásnak és üzleti potenciálnak a kibontakoztatása, amely a legígéretesebb hazai sporttechnológiai vállalkozásokban összpontosul.

A program épít a diplomácia, az üzleti és a sportvilág kölcsönösen előnyös együttműködésére. A sportinnovációk népszerűsítésével a magyar sportélet, a nagyköveti és külképviseleti kapcsolatrendszerből pedig az újító cégek és ezáltal a nemzetgazdaság profitálhatnak. Továbbá a kezdeményezés szándéka, hogy új karrier utat kínáljon a már visszavonult vagy még aktív sportolóknak egyaránt, illetve lehetőséget biztosítson egy, az innovációkba befektető, azt támogató sportolói közeg és üzleti kultúra kialakítására.