Európai Regionális Fejlesztési Alap

Külpiaci megjelenés

Kiállításokon, eseményeken való részvétel biztosítása

A Nemzeti Exportstratégiával összhangban célunk a versenyképes hazai termékek és szolgáltatások külpiaci megjelenésének támogatása nemzetközi szakkiállításokon és vásárokon. Ügyfeleink számára önálló termékbemutatási és közvetlen tárgyalási lehetőséget biztosítunk az egységes arculatú nemzeti standokon.

Read more

Árubemutatók szervezése

A külföldi árubemutatók megszervezése, illetve a mintatermékek célhelyszínre történő eljuttatása tekintetében fontos hozzáadott érték partnereink számára a külpiaci információk és sajátosságok ismerete alapján a szervezés aktív támogatása, a logisztikai ügyintézésében való segítségnyújtás, melyet erre specializálódott szakértőink támogatásával valósítunk meg.

Read more

Külpiaci tanácsadás

Exportstratégiai konzultáció, Exportérettség vizsgálata

A konzultációk során felmérjük a vállalkozást és minősítjük az exportfejlettségi helyzetét illetően, áttekintjük a következő 1-3 éves exportpiaci terveit. A szolgáltatás része a vállalkozás helyzetének elemzése, a termékek / szolgáltatások exportképességének felmérése, potenciális célpiacok kijelölése, prioritások meghatározása és értékesítési akcióterv kidolgozása.

Read more

Külpiaci innovációs tanácsadás

Innovációs tanácsadást ajánlunk azoknak a kis-, közép-és nagyvállalatoknak, akik innovációs képességük fejlesztésével szeretnék növelni versenyképességüket. A felmérés eredményeként meghatározható a vállalat innováció-orientáltságának mértéke, valamint a fejlesztésre váró területek.

Read more

Finanszírozási tanácsadás

A finanszírozási tanácsadás keretében a vállalatok felmérése során azonosítjuk a finanszírozási szükségleteket és javaslatot teszünk az optimális finanszírozási szerkezetre. Tájékoztatást nyújtunk az elérhető hitel, tőke és biztosítási lehetőségekről.

Read more

Külpiaci tranzakciós tanácsadás

A magyar KKV-k és a nagyobb magántulajdonban lévő cégek számára az elmúlt évek eredményeinek tükrében elengedhetetlenné vált a nemzetközi terjeszkedés, beruházás-ösztönzés. A versenyképesség és termelékenység egyik alapvető motorja a mérethatékonyság, melynek növeléséhez a nemzetközi piacokra történő kilépés az egyik legkézenfekvőbb út.

Külpiaci partnerkeresés

Üzleti fórumok, üzletember találkozók szervezése

Ügynökségünk végzi a Magyarországra érkező magas rangú hivatalos delegációkhoz kapcsolódó üzleti fórumok, illetve üzletember találkozók előkészítését és koordinálását. A célzott partnertalálkozók közvetlen kapcsolatfelvételt és kommunikációs lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára, amely hozzájárul a tárgyalások gördülékeny lebonyolításához, valamint a sikeres üzletkötéshez.

Read more

Nemzetközi partnerkeresés- és közvetítéspromóció

A HEPA exportfejlesztési és promóciós partneriroda hálózatával, a külgazdasági attasék, valamint az Enterprise Europe Network (EEN) szakmai kapcsolatrendszerével segíti az exportképes magyar vállalkozások külpiaci terjeszkedését. Külföldi partnerirodáink felkutatják a hazai áru- és szolgáltatás kínálathoz, a magyar partnereink igényeihez megfelelő potenciális ügyfeleket, valamint eszköz-rendszereiken keresztül promótálják a hazai vállalkozások exportképes termékeit és szolgáltatásait.

Read more

Be- és kiutazó üzleti delegációk szervezése

A részvétel üzleti delegációban számos előnyt hordoz magában partnereink számára. Ez egy kiváló eszköz mind a hazai, mind a külföldi partner számára, hogy ismertséget szerezzen az adott piacon és felmérje a pontos kínálatot. Ezt érdemes minden üzleti lehetőség felmérésénél első lépésként megtenni.

Read more

Külpiaci információk

Célpiac információk

A HEPA aktuális, naprakész külpiaci információval szolgál partnerei számára, amely nagymértékben segíti a vállalatokat a külpiacra lépési kockázatának és költségeinek csökkentésében. Piackutatási elemzésekkel segítjük az exportőröket, amely kiterjed a gazdaságpolitikai trendek, iparági sajátosságok, fogyasztói szokások, versenytársak vagy az adott piacra történő belépésre vonatkozó tudnivalók megosztására. Szakértői tájékoztatást nyújtunk eljárásrendi kérdésekben, például közbeszerzési szabályozókról, illetve továbbítjuk a partneriroda hálózatunkban megjelenő vezető híreket is.

Export hotline

A HEPA egy dedikált email címen export hotline-t üzemeltet, amelyen fogadja exportőr partnerei megkeresését. Az információs hotline célja a hazai vállalkozások támogatása valamennyi, az exportot érintő kérdéskörben, legyen szó külpiaci információkról, logisztikai vagy vámügyi kérdésekről, külpiaci partnerek ellenőrzéséről, adott ügylet során felmerülő egyéb problémákról.

Read more

Külföldi tender információk

Külföldi tender információk szolgáltatásunk vonatkozásában egyrészt partneriroda-hálózatunkkal – melynek szerződéses feladatai között szerepel az adott relációban elérhető tenderek folyamatos figyelése –, másrészt a külképviseletek külgazdasági attaséival együttműködve nyújtunk aktuális információkat partnereink számára az elérhető, nyitott státuszban levő tenderek tekintetében.

Read more

Logisztikai tanácsadás

Logisztikai szolgáltatásunk keretében támogatást nyújtunk partnereink számára az exporttal kapcsolatos logisztikai, szállítmányozási, vámügyi kérdésekben specializálódott szakértő partnereink bevonásával.

Read more

Külpiaci képzések

Exportakadémia Képzési Központ

Képzési Központunk a külpiaci tevékenységet érintő témák széles spektrumával foglalkozik, a külpiaci tudásépítés mellett nagy hangsúlyt fektetve az egyéni készségek fejlesztésére. Programjaink jelentléti képzésként és az online térben egyaránt elérhetőek.

Read more

Pályázatok

Nyugat-Balkán Fejlesztések

A Külgazdasági és Külügyminisztérium általi kijelölés nyomán a HEPA hazánk és a Szerb Köztársaság, Montenegró és Bosznia-Hercegovina közötti gazdasági kapcsolatok élénkítése érdekében pályázati felhívást tett közzé magyar vállalkozások számára.

Read more

Fit for Export

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a GINOP-1.3.7-19 „Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez kkv-k számára” című felhívás.

Read more

Külpiaci Növekedési Támogatási Program

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat közreműködésével a magyar vállalatok külföldi terjeszkedését, regionális vagy globális multinacionális vállalattá válását támogató programokat indított.

Read more