Európai Regionális Fejlesztési Alap

Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás

Beruházási támogatás indult

2020. június 4.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által elindított Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás működtetéséhez kapcsolódó feladatokat a HEPA Nyugat-balkáni Programok Végrehajtásáért Felelős Igazgatósága látja el.

 

A támogatási eszköz célja a balkáni térség gazdasági fejlesztése, melyet a magyar cégek régiós jelenlétének és szerepének erősítésén keresztül kíván elérni. A vissza nem térítendő támogatásként odaítélhető forrást magyarországi gazdasági társaságok, mint kedvezményezett szervezetek a célországokban induló beruházásokra, vagy megújuló energiatermeléshez kapcsolódó beruházásokra fordíthatják.

 

A rendelkezésre álló teljes keretösszeg 2,85 milliárd forint, amely a Szerb Köztársaság, Montenegró, illetve Bosznia-Hercegovina területén megvalósuló projektekre használható fel. A támogatott beruházások maximális időtartama - az előkészítési időszakot is beleértve - 36 hónap.

 

A pénzügyi eszköz ágazati megkötés nélkül nyújt támogatást magyarországi gazdasági társaságok részére, legfeljebb 50%-os támogatási alapintenzitás mellett. A támogatás a célországban megvalósítandó projekt végrehajtását és fenntartását kell, hogy szolgálja. 

 

Az először 2019. évben meghirdetett pályázati felhíváson való részvétel kötelező regisztrációhoz volt kötött, melynek határideje 2019. november 14-én lejárt.

 

Közlemény

 

Elérhető a 2019. évi Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás
nyerteseinek listája

 

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. által 2019. október 31-én meghirdetett „Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás” forráskerete a Kormány vonatkozó határozata nyomán a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről megemelésre került. Így az eredetileg rendelkezésre álló 2,85 milliárd Ft összegről 9,09 milliárd Ft összegre emelkedett forráskeret terhére támogatható nyertes projektek listája az alábbi linken érhető el.

 

Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás nyerteseinek listája

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Beszámoló sablon

Számlaösszesítő

Bérösszesítő

Teljességi nyilatkozat

Nyilatkozat piaci ár igazolásáról

Nyilatkozat közbeszerzésről

Meghatalmazás minta

Teljesítésigazolás minta

Kifizetések menete

Írásbeli lehívás sablon

Marketing és kommunikációs útmutató

Pénzügyi útmutató 

Projekt fenntartási jelentés sablon – konzorciumi projekt

Projekt fenntartási jelentés sablon – önálló projekt

 

 

Hírek

KÖZLEMÉNY: frissítésre került a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás pályázati felhívása

Megjelent a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás pályázati felhívása

2020. június 4.